POSTANITE
STEČAJNI
UPRAVITELJ

Kdaj?Kje?
2. – 16. junij 2022Likozarjeva 3, Ljubljana IN platforma ZOOM

300+ UDELEŽENCEV

PRIMERI IZ PRAKSE

STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

PRIPRAVA ZA STROKOVNI IZPIT

V petih srečanjih (31 ur) bomo pokrili vse temeljne vsebine in pojme s področja finančnega poslovanja, insolvence in prisilnega prenehanja poslovanja.

Izobraževalni program je namenjen podrobnemu pregledu vsebin in ključnih pojmov, ki so predmet Izpita za upravljanja funkcije upravitelja v postopkih zaradin insolventnosti in prisilne likvidacije na Ministrstvu za pravosodje. Namenjen je vsem strokovnjakom, ki želijo osvojiti temeljna znanja s področja insolvence in prisilne poravnave.

TERMINI V LETU 2022:

2., 3., 9., 10. in 16. junij

Izobraževanje pokrije

vse vsebine,

ki so predmet izpita.

Pregled vsebin

Z udeležbo na izobraževalnem programu Postanite stečajni upravitelj boste pridobili podroben pregled nad vsebinami in ključnimi pojmi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in povezanih predpisov.

Izobraževanje pokrije vse vsebine in pojasni ključne pojme, ki so so predmet Izpita za upravljanja funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije na Ministrstvu za pravosodje.

 • namen insolvenčnih postopkov, skupna pravila in značilnosti insolvenčnih postopkov ter prisilna poravnava,
 • stečaj pravne osebe,
 • stvarno in zemljiškoknjižno pravo,
 • jamstveni sklad RS in delovna razmerja,
 • izvršilni postopek,
 • kazensko pravo,
 • gospodarsko statusno pravo,
 • ekonomika podjetja,
 • računovodstvo,
 • poslovne finance,
 • vloga upravitelja,
 • osebni stečaj,
 • obligacijska razmerja.

Vas zanima kako lahko postanete upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije? Več o pogojih in postopkih si preberite v spodnjem članku.

Predavatelji

Mojca Breznik

Odvetnica in stečajna upraviteljica

mag. Žiga Debeljak

Vodilni partner v skupini Advico d.o.o.

Petra Giacomelli

Okrožna sodnica

mag. Denis Kostrevc

odvetnik in stečajni upravitelj

Kaj menijo tisti, ki so se izobraževanja že udeležili?