Petra Giacomelli

Okrožna sodnica

Petra Giacomelli je univ.dipl.pravnica, trenutno okrožna sodnica svétnica in predsednica Okrožnega sodišča v Celju. V odvetniški praksi je pretežno delala na področju gospodarskega prava, v tem času je delala tudi kot stečajna upraviteljica. Kot sodnica je reševala klasične civilne zadeve, gospodarske spore in tudi insolvenčne zadeve.

Aktivno izvaja izobraževanja kot predavateljica Centra za izobraževanje v pravosodju, s predavanji na insolvenčnih šolah in s seminarji za sodniške pripravnike in kandidate za pravniški državni izpit za področje insolvenčnega prava. Od leta 2017 je tudi članica komisije za izpit za upravitelja v insolvenčnih postopkih pri Ministrstvu za pravosodje.

Namen insolvenčnih postopkov, skupna pravila in značilnosti insolvenčnih postopkov ter prisilna poravnava, stečaj pravne osebe