REDNA PRIJAVA

Kotizacija vključuje:

  • udeležba na predavanjih v obsegu 31 šolskih ur
  • e-gradivo
  • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), z novelo ZFPPIPP-G.

V ceno ni vključen DDV.

PRIJAVA NA 2 MODULA

Kotizacija vključuje:

  • udeležba na dveh srečanjih
  • e-gradivo

V kolikor ste izbrali prijavo le za dva modula, prosimo v opombe navedite, na katerem srečanju vas pričakujemo.

V ceno ni vključen DDV.

PRIJAVA NA 1 modul

Kotizacija vključuje:

  • udeležba na enem srečanju
  • e-gradivo

V kolikor ste izbrali prijavo le na en modul, prosimo v opombe navedite, na katerem srečanju vas pričakujemo.

V ceno ni vključen DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 5525- matična št. plačnika. V ceno ni vključen DDV.

Možnost plačila na obroke

Fizičnim osebam nudimo možnost plačila na obroke brez obresti.