Izobraževanja se lahko udeležite v ŽIVO ali SPLETNO.

V ŽIVO (poletje 2022)

Kotizacija vključuje:

  • udeležba na predavanjih v obsegu 31 šolskih ur
  • e-gradivo
  • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), z novelo ZFPPIPP-G

V ceno ni vključen DDV.

SPLETNO (poletje 2022)

Kotizacija vključuje:

  • udeležba na predavanjih v obsegu 31 šolskih ur
  • e-gradivo
  • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), z novelo ZFPPIPP-G

V ceno ni vključen DDV.

Lahko se prijavite tudi na posamezen modul (kotizacija za dva modula: 400,00€ + ddv; kotizacija za en modul: 210,00€ + ddv). V kolikor ste izbrali prijavo le na en ali dva modula, prosimo v opombe navedite, na katerem srečanju vas pričakujemo. Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.

Možnost plačila na obroke

Fizičnim osebam nudimo možnost plačila na obroke brez obresti.