Strokovno gradivo

Gradiva, ki so jih za vas pripravili izbrani, strokovnjaki in temeljijo na vsebini predavanj.

Gradiva so ključni pripomoček, usmerjajo v vsebine, ki so pomembne za opravljanje izpita in vsebujejo pomembne komentarje ter novosti s področja. Primerna so tako za udeležence, ki se pripravljajo na izpit, kot tudi za že obstoječe stečajne upravitelje, ki želijo obnoviti svoja znanja in se seznaniti z novostmi.

Primeri izpitnih vprašanj

Strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije je lahko velik izziv. Struktura izpita je kompleksna, izpraševalci pa od udeležencev ne zahtevajo zgolj znanja teorije, temveč tudi veliko logičnega razmišljanja in reševanja nalog na primerih. Za lažjo pripravo na izpit boste prejeli primere izpitnih vprašanj.

Pregled virov in literature

Prejeli boste dodaten pregled nad vsebino in gradivi. V dokumentu so zbrani vsa literatura, viri in ključni pojmi, ki so predmet izpitnega preverjanja.

Kontakt s predavatelji

Med učenjem se pogosto pojavijo vprašanja, zato našim udeležencem omogočamo, da nas kadarkoli kontaktirate, mi pa vaša vprašanja posredujemo strokovnjakom iz področja – predavateljem, ter vam omogočimo, da dobite kakovostne in pravilne povratne informacije.

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP), Z NOVELO ZFPPIPP-G

Knjiga vključuje besedilo zakona z uvodnimi pojasnili. V zakonu so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel. Za vsako od njih so navedeni tudi podatki o začetku njene uporabe in razmerjih, za katera se uporablja.

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI

IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP), Z NOVELO ZFPPIPP-G