mag. Žiga Debeljak

Vodilni partner v skupini Advico d.o.o.

Žiga Debeljak je vodilni partner v Skupini Advico, skupini za poslovno svetovanje ter finančno računovodske storitve. Diplomiral je iz računalništva in informatke ter magistriral iz poslovodenja in organizacije. Ima dolgoletne izkušnje na vodilnih mestih v gospodarstvu, kjer je deloval na področjih splošnega menedžmenta, poslovnih financ ter informacijskih tehnologij in digitalne transformacije. Kot član številnih nadzornih svetov ima je pridobil mednarodne izkušnje na področju korporativnega upravljanja. Je preizkušeni računovodja in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij ter soavtor dveh knjig in več člankov s področja poslovne ekonomije in poslovnih financ.

Ekonomika podjetja, računovodstvo, poslovne finance